Een opvoedopstelling voor elke ouder
Heb je er alles aan gedaan om je opvoedvraagstuk op te lossen en hebben tips en trucs niet voor een blijvende oplossing gezorgd, dan kan het zijn dat er iets speelt op een diepere laag.
Een opvoedopstelling laat snel zien wat de werkelijke oorsprong van je vraagstuk is.
Mogelijk spelen gebeurtenissen uit je gezin van herkomst, of zelfs verder in je familiegeschiedenis, nog steeds een belastende rol.
Een opvoedopstelling is een geheel nieuwe manier om opvoedkundige vraagstukken te benaderen. Een opvoedopstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van ouders en kinderen, de onderlinge relaties in het gezin en over andere opvoedkundige thema's.

Eenvoudig, praktisch en effectief
In een opvoedopstelling wordt individueel met één van de ouders gewerkt en vanuit het vraagstuk en de perceptie van die ouder.
De beleving van de ouder staat centraal, niet de waarheidsbevinding.
Het vraagstuk wordt door de ouder zelf ruimtelijk opgesteld met behulp van 'vloerankers'. De ouder komt op de eigen plek te staan en zo staat deze letterlijk midden in zijn of haar eigen vraagstuk en verhaal. Soms verkent de ouder de plaatsen van andere personen in de opstelling.
Het zelf midden in je eigen verhaal staan met je familieleden om je heen, geeft op een aantal lagen een directe en levendige ervaring. Het beeld, de fysieke gewaarwording, de gevoelens en emoties zeggen meer dan duizend woorden.
De informatie waarmee gewerkt wordt gaat voorbij het denken. Er wordt gewerkt in 'het veld' waar de informatie via het 'innerlijk weten' komt en voelbaar wordt. Er komt tevens informatie beschikbaar vanuit de familiegeschiedenis.
Ik kijk met de ouder naar wat deze kan doen voor zijn kind, een opstelling geeft concreet zicht op praktisch oplossingen. Zo kan duidelijk worden wat een kind nodig heeft in het contact met de ouders, broers of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, met school en in andere situaties.

De kracht van de opvoedopstelling
- vaak maar 1 sessie nodig
- individueel
- je kind hoeft niet mee en blijft      onbelast van therapie
- blijvende oplossing doordat de essentie wordt geraakt
- ieder gezinslid vindt zijn plek
- je ervaart aan den lijve een erkende  oplossing
- Gaat niet verder dan jouw vraag in het HIER en NU
- Ouders en kinderen komen in een gezonde verhouding tot elkaar te staan
de liefde in het gezin stroomt weer
- opvoeden wordt moeiteloos
- kinderen onbelast in echtscheidingssituaties
- voorkomen loyaliteitsvraagstukken
- oplossingen voor relatievraagstukken
- lost vraagstukken op in samengestelde gezinnen
- lost vraagstukken op rondom adoptie