Equusparadijs Sinderen

Wij willen onze paarden en ezels het liefst zo natuurlijk mogelijk houden in een omgeving met zoveel mogelijk beweging. Om dit op ons erf zo goed mogelijk te benaderen hebben wij ervoor gekozen om een zogenaamd Paddock Paradise aan te leggen.

Het basisprincipe van het Paddockparadijs is een pad dat rondom het weideperceel is aangelegd. Deze route vormt een uitnodiging voor het paard om 'rond te trekken'. De langs de hele route aangebrachte elementen, in de vorm van bijvoorbeeld eet- en drinkplaatsen, beschutting, verharde ondergrond en diverse natuurlijke elementen, motiveren het paard tot veel beweging, precies zoals de natuur het bedoeld heeft.

  • ruim 500 m pad met zachte en harde ondergronden, voor beweging en  natuurlijke slijtage van de hoeven
  • ruwvoer en mineralenstenen op verschillende plekken op de paden
  • een poel, zowel om te drinken als de hoeven soepel te houden
  • natuurlijke beschutting en schuilstallen
  • heuvels voor overzicht
  • een rol-/rustplaats
  • enkele weides voor begrazing (en eventueel te hooien)

 

Natuur van het Equus

Paarden en ezels zijn van nature vluchtdieren, leven in een kudde en zijn gemiddeld 17 uur per dag bezig met eten zoeken. Ze leggen daarbij afstanden van zo'n 20 tot 30 km per dag af, over de meest uiteenlopende ondergronden. Hierdoor vindt er natuurlijke slijtage van de hoeven plaats. Dit resulteert in een goede doorbloeding van de hoef en een goed functionerend hoefmechanisme. Dit vele bewegen en actieve hoefmechanisme zorgen weer voor een goede doorbloeding van de (onder)benen, waardoor structuren van het onderbeen sterker worden en de kans op (pees)blessures afnemen. De Nederlandse bodem is nat, zacht en bevat weinig stenen. De hoeven van de paarden op de wei zullen dan ook weinig slijten en zacht worden. Een goede hoefverzorging is daarom een must. Vaak wordt er dan gekozen voor een ijzer omdat ze anders te snel scheuren of te hard slijten (omdat ze zo zacht zijn) tijdens buitenritten.

In het wild levende paarden op de steppen , met grove grassen, kruiden en takken. Hun maag-darmkanaal is er op ingericht om met name ruwe celstof goed te benutten. Paarden hebben nauwelijks een natuurlijke rem om te stoppen met eten. Zolang er voer is zullen ze meestal blijven eten. Omdat de maag continu maagzuur produceert is het ook van belang dat de paarden zorgen dat de maag gevuld blijft, omdat anders snel maagzweren ontstaan. In Nederland krijgen de paarden echter vaak koeiengras en krachtvoer te eten. Dit bevat naar verhouding weinig ruwe celstof en vaak teveel aan energie en zorgt ervoor dat veel paarden verzuren en vervetten. Wanneer ze daarnaast ook nog veel op stal staan ontstaan allerlei gezondheidsproblemen.

 

 

Onze kudde

Onze paarden en ezels leven ook in een kudde. Ze staan dag en nacht buiten en beschikken over twee schuilstallen, die wind en waterdicht zijn en waar zij altijd in kunnen.

Voedsel wordt verstrekt in de vorm van een hoogwaardige kwaliteit, structuurrijk (zo mogelijk biologisch) hooi. Het hooi wordt verspreid over de paden of verdeeld over de diverse voerplaatsen. Het doel van deze verspreiding is het natuurlijk foerageer- (voedselverzamel)gedrag te stimuleren. Dit past bij de behoefte van een paard als bewegingsdier.

Wilde paarden halen hun zouten en mineralen uit de bodem. Wij hebben daarvoor zout- en mineralenblokken hier en daar langs het pad gelegd.

In het Paddockparadijs hebben we het drinken op grondniveau nagebootst door een poel te graven. Naast de poel hebben we een zandplaats gecreëerd zodat de paarden na het spetteren en baden in het zand kunnen rollen.

Ook voor de hoeven van het paard is water van onschatbare waarde. Het reinigt de straalgroeven en modder maakt de hoeven zachter en voorkomt uitdroging. Het samenspel van water en droogte houdt de hoeven op een natuurlijke manier gezond.

De ondergrond van het paddock paradise is gevarieerd en bestaat uit verharding ( tegels en stenen), uit geel zand, grond en gras. Afhankelijk van de weersomstandigheden is deze grond droog, nat of modderig. Het primaire doel hier is om natuurlijke slijtage van de hoeven na te bootsen. Deze slijtage zal bijdragen aan een natuurlijke hoefvorm, welke op hun beurt het natuurlijk bewegen van een paard stimuleert. Het draagt bij aan een fit en gezond paardenlijf.

Combinatiebeweiding

In de natuur leven paarden en ezels op vreedzame wijze samen met andere grazers. Deze dieren eten soms andere grassen en kruiden dan paarden of ezels, en ze eten het gras ook vaak op een andere lengte af. Zo houden verschillende grazers de natuur en alles wat er groeit en bloeit samen mooi in evenwicht.

De weides in het hart van ons Paddockparadijs profiteren op dezelfde manier van de verschillende voorkeuren en manieren van eten van andere grazers. Onze kudde Skuddeschapen beweegt zich namelijk over het gehele terrein.

Beweiding door paarden in combinatie met schapen is een prima maatregel om een wei in goede conditie te houden. Het samenleven van verschillende grazers zorgt tevens voor een verlaging van het wormbesmettingsrisico. In de ingewanden van de ene diersoort sterven de met het grazen opgenomen eitjes en parasieten waar de andere diersoort juist last van heeft. Zo wordt te massale verspreiding van parasieten op natuurlijke wijze voorkomen.