Wijsheid 

Wijsheid doorbreekt starre opvattingen, overtuigingen, meningen en vastgeroeste denkpatronen. Wijsheid maakt de mens gevoelig voor een werkelijkheid voorbij alle woorden en begrippen. Wijsheid, dat is waartoe paard en ezel in staat zijn.

Mijn missie is om mensen weer in contact te brengen met hun eigen natuurlijke zelf en zich meer bewust te laten worden van eigen krachten en mogelijkheden.

 


Eigen waarheid

Wanneer jij wilt werken aan de thema’s die jou bezighouden en hierbij je eigen waarheid ter discussie durft te stellen heb je in Equuscoach een goede partner.

Ik loop met je mee op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen, naar jouw natuurlijke zelf met meer zelfbewustzijn en een groter zelfsturend vermogen over jouw eigen krachten en mogelijkheden.

 

Eigen pad

Ik ben ervan overtuigd dat jij alles al in je hebt wat kan zorgen voor blijvende verandering en groei. Ik geef geen adviezen of instructie maar daag je uit om je eigen antwoorden te vinden en op die manier jouw zelfinzicht en zelfsturend vermogen te vergroten. Dit zal je helpen je eigen pad te gaan dat je brengt waar jij wilt zijn.

Confrontatie

Je werkt met coach en paard(en) en/of ezel(s) samen en wordt gestimuleerd om je eigen oplossingen en antwoorden te vinden. Je wordt via paard en ezel continue geconfronteerd met je gedrag en met jezelf.

Inzicht

Hierdoor krijg je meer inzicht in jezelf als persoon, het effect van je handelen op het gedrag van anderen, je sterke punten en je verbeterpunten. Ik ben er van overtuigd dat echte ontwikkeling pas dan plaatsvindt als je het niet alleen kunt zien maar ook kunt voelen dat je het kunt. Je vertrouwen groeit en daarmee ook jouw mogelijkheden.


“Vertel me en ik luister; laat me zien en ik kijk; laat het me beleven en ik leer.” Lao Tzu