"Kuddewetten"

Equus is de verzamelnaam voor paarden, ezels en zebra’s. Coaching met paarden en ezels werkt op basis van de kuddewetten: als kuddedier en prooidier zijn paard en ezel gericht op veiligheid, congruentie in de non-verbale uitingen en gedrag, en op helder leiderschap. Voor equus is congruentie essentieel: met wie kan het zich verbinden als de kudde in gevaar mocht komen? Paard en ezel kunnen van nature, door het grote ‘scanvermogen’ in het nomadische leven op de open vlakte, subtiel waarnemen en spiegelen. Dat toont zich ook in de interactie met de coachee, als tijdelijk lid van de kudde. Op die manier fungeert het paart als ‘co-coach’ die thema’s aansnijdt of leermomenten creëert waar we als menselijke coach tekortkomen.


Ervaren

Coachsessies met equus zijn een hele mooie aanvulling op het vaak verbale aspect van coachsessies. In plaats van vooral te praten ga je direct aan de slag en in de coachsessies gaat het niet alleen om het begrijpen, maar vooral om het ervaren. Paarden en ezels hebben hun eigen manier om ons inzicht te geven in ons eigen gedrag en in onze sterke en ontwikkelingspunten. Weten is één aspect, maar het ervaren is een ander stuk.

Confronterend

Doordat paarden direct de vinger op de zere plek weten te leggen kunnen inzichten en ervaringen heel direct binnenkomen. Dit kan nog wel eens confronterend zijn. Daar waar wij onze soortgenoten (de mens) nog wel voor de gek kunnen houden door een leuk verhaaltje op te hangen, lukt dit in het contact met paarden en ezels niet. Bij hen staan we als het ware in ons nakie: ze kijken dwars door ons heen en prikken moeiteloos door ‘luchtbellen’ heen.

Veilige plek

Waar mensen nog wel eens gek kunnen kijken als iemand zich opeens anders gaat gedragen, is dit bij paarden en ezels niet het geval. Dit maakt dat je het nieuwe gedrag direct kunt uitproberen. Paarden en ezels hebben geen oordeel, geen verborgen agenda en ze lachen je niet uit. De coachsessies met hen zijn daarom een veilige plek om te oefenen met nieuw gedrag en het mooie is dat je direct feedback terug krijgt waar je weer verder mee komt.

Hier en nu

Daar waar wij mensen vaak met het verleden of met de toekomst bezig zijn, zijn paard en ezel altijd bezig met het hier en nu. Om met paarden te kunnen werken is het essentieel om in het hier en nu te zijn. Als jij bezig bent met iets anders dan met het paard, dan komt er geen samenwerking tot stand. Paarden zijn meesters in mensen in het hier en nu brengen.

Geen oordeel

Paarden en ezels hebben geen oordeel, geen verborgen agenda en ze zijn zuiver. Daarbij zijn de meeste paarden en ezels heel vergevingsgezind. Ze kijken niet met een bepaalde bril op en reageren alléén op het nu. Dit maakt dat zowel paard als ezel een transparante, onbevooroordeelde co-coach is.

Grenzen

Paarden helpen je om je grenzen te ontdekken en om te onderzoeken hoe en hoever je deze grenzen kunt verleggen. Samen met de paarden en de ezels kun je onderzoeken hoe het is om uit je comfortzone te stappen. Wat kost het je en wat levert het je op?

Kort traject, snel resultaat 

Omdat paarden en ezels zich niet voor de gek laten houden door mooie praatjes en een ‘gemaakte houding’ kom je veel eerder tot de kern. Zij moeten het doen met lichaamstaal en hoeven geen ‘ware betekenis’ uit onze gesproken taal te filteren. M.b.v. Equuscoaching kom je snel tot de kern en omdat je direct kunt oefenen met nieuwe inzichten en gedrag is het een heel effectieve vorm van coaching. Vaak zijn slechts enkele sessies nodig om weer verder te kunnen.